หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
นางสาวจุฬนี ธนกฤตอัมพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.โคกสว่าง

"ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชิวิตที่ดี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
 
พันธกิจ
 
  ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมทั้งจัดระเบียบด้านจราจร
การคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
  ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
  ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข
  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อย่างมีคุณภาพ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกาา และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุช และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
094-664-5466

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10