หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
...................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 


ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐวุฒิ นาคทั่ง
ปลัด อบต.โคกสว่าง
โทร : 089-9017799


นายณิชกฤช สุขสำราญ
รองปลัด อบต.โคกสว่าง
โทร : 089-5284500
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวศิริรัตน์ ไวยกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-4175872


นางสาววันเพ็ญ มุนนี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8527374


นายวัชรวิชญ์ บุณพรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-4086811


นายณิชกฤช สุขสำราญ
รองปลัด อบต.โคกสว่าง รก.
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-5284500


นางจันทร์ฉาย ยวงทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 082-2361594
 
   
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
  "ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชิวิตที่ดี
  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
   
   
  วิสัยทัศน์ อบต.โคกสว่าง
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-224-359

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10