หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
...................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
 
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.โคกสว่าง เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ อบต.โคกสว่าง เรื่องกำาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.โคกสว่าง [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๕๖๔) [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง รอบ 12 เดือน [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง รอบ 6 เดือน [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
การประเมินความเสี่ยงข้อ 36-37 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)  
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
  "ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชิวิตที่ดี
  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
   
   
  วิสัยทัศน์ อบต.โคกสว่าง
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-224-359

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10