หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นางสาวจุฬนี ธนกฤตอัมพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีกาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 2563 [ 30 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับดำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.โคกสว่าง ประจำปี 2564-2566 [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ กจ. กท. และ ก อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและ [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การพิจารณอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
  "ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชิวิตที่ดี
  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
   
   
  วิสัยทัศน์ อบต.โคกสว่าง
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
094-664-5466

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10