หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
นางสาวจุฬนี ธนกฤตอัมพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 [ 31 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 271  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 131  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 146  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีกาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 2563 [ 30 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 159  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับดำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 153  
 
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.โคกสว่าง ประจำปี 2564-2566 [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 132  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
ประกาศ กจ. กท. และ ก อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 130  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 140  
 
แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 128  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและ [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 150  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 171  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การพิจารณอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 133  
 
(1)    2    
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
  "ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชิวิตที่ดี
  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
   
   
  วิสัยทัศน์ อบต.โคกสว่าง
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
094-664-5466

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10