หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
“ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชิวิตที่ดี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.โคกสว่าง
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลโคกสว่าง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโคกสว่าง
นางสาวจุฬนี ธนกฤตอัมพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
1
2
3
 
 
 
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โคกสว่าง 1 ซอย 12 แยก 1 หมู่ [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โคกสว่าง 1 ซอย 12 แยก 1 [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสว่าง [ 26 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 6 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 187 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 140 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 129 
   
 
 
 
 
กิจกรรม


การมอบนโยบาย No gift Policy [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 36 


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบ [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 32 


โครงการปลอดภัยไว้ก่อน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 30 


การจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 5 และห [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 52 


การจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 10 [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 52 


การจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 9 [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 55 


การจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 7 [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 246 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันมาฆบูชา [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 48 


โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตอน การรับของจากผู้ใหญ่ [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 71 


โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตอน การเดินผ่านผู้ใหญ่ [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 56 


โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตอน การไหว้บุคคลทั่วไป [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 38 


โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตอน การไหว้ผู้ใหญ่ [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
 
กิจการสภา
 
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
   
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
   
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองตัวอย่าง รุ่นที่ 2 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน ปี 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโีรงเรียนประถมศึกษา [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คกก. [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 34 
นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือน เมษายน 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
เร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนต์ในพื้นที่ [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
แจ้งมติ ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 5/2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 418 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อตกลงต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
   
   
 
ทต.หนองบัว รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองหมู รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหมู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.สระบุรี ตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกในระดับจังหวัดฯ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.สระบุรี ตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกในระดับจังหวัดฯ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัว ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.พุกร่าง โครงการส่งเสริมการดูแลตนเอง เฝ้าระวัง และป้องกันของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากข้าวสาร ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลปากข้าวสาร [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.นายาว การนำผลจากการประชาคม มาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เดือนตุลาคม 2565 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าลาน [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตั [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ประชุมหารือข้อราชการ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เยี่ยมประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
   
   
 


ทต.คชสิทธิ์ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการฝึกอบอรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือขั้นพื้นฐ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.สร่างโศก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ (สนป.) [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.สร่างโศก จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต-๕๔๒๑ สระบุรี (สนป. [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองนาก จ้างก่อสร้างหลังคาทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก โรงเรีย [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ดอนพุด ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ปากข้าวสาร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศพด. อบต.ปากข้าวสาร (โรงเรียนวัดสุวรรณคี [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.บางโขมด จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลบางโขมด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านป่า ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน,ปูนขาว) (งานกิจการประปา) โดยวิธี [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ตลิ่งชัน จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำและฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 2,4,6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.พุกร่าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.พุกร่าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองนาก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองนาก จ้างเหมาทำหลังคาทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก โรงเรี [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองนาก จ้างก่อสร้างหลังคาทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก โรงเรีย [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.หินกอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านป่า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านป่า ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.คชสิทธิ์ จ้างดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน บว 2135 สระบุรี โดยวิธีเฉ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.คชสิทธิ์ จ้างดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน บว 2134 สระบุรี โดยวิธีเฉ [ 7 มิ.ย. 2566 ]
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โคกสว่าง 1 ซอย 12 แยก [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอบรมตามโครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเ [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อนมโรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อนมโรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดถนนเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โคกสว่าง 1 ซอย 12 แยก [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งป้ายซอย หมู่ที่ 3,5,8,10 ตำบลโคกสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอื่น ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างยานพาหนะ ตามโครงการศึกษาดูงานต่อยอดเกษตรทฤษฏีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกั [ 9 พ.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (โคกสว่าง 2 ซอย 1) ตำบลโคกสว่าง [ 9 พ.ค. 2566 ]โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (โคกสว่าง 1) ตำบลโคกสว่าง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]

   
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ขยะ (27 เม.ย. 2566)    อ่าน 23  ตอบ 1  
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (11 มี.ค. 2566)    อ่าน 124  ตอบ 1  
ฉีดยาหมา - แมว (11 เม.ย. 2565)    อ่าน 121  ตอบ 1  
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โคกสว่าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  การสร้างอาชีพ
  ระบบ internet ตำบล
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
งานจักสานไม้ไผ่ทุกชนิด
บ้านสวนบัวอยู่ประนอมใจ
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้ง
ซ่อมดวงไฟฟ้าสาธารณะ
คำร้องขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
คำร้อง
ทั่วไป
 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ ศพด.อบต.โคกสว่าง
ช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
094-664-5466

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10