หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
นางสาวจุฬนี ธนกฤตอัมพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
 
  ประวัติความเป็นมา  
 
 
ประวัติตำบล
 
 
ตำบลโคกสว่างนั้น แต่เดิมเป็นเนินดินสูงมีคนสัญจรผ่านไปมา เช่น ไปนมัสการพระพุทธบาท พระพุทธฉาย ไปหาไม้ หาฟืนและทำนา โดนส่วนมากจะเดินทางผ่านเส้นทางนี้
ซึ่งพอมาถึงบริเวณเนินดินดังกล่าวนี้อาจจะสว่างพอดี
จึงเรียกเนินดินแห่งนี้ว่า "โคกสว่าง" ชาวบ้านที่เดินทางจะมาปลดเกวียน ซึ่งเป็นพาหนะในสมันก่อน และหยุดพัก
รับประทานอาหารที่บริเวณแห่งนี้เป็นประจำ
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
สภาตำบลโคกสว่าง ได้รับการยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่
25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้อาศัยอาคารสภาตำบลเป็นที่ทำการชั่วคราว ซั้งตั้งอยู่ในบริเวณวัดหัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสว่าง
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้จัดซื้อที่ดิน จำนวน 8 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา โดยใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จำนวน 1,4585,135 บาท
เป็นที่ดินที่อยู่ในเขต หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง และได้เริ่มก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ขึ้นเมื่อวันที่
18 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2547
โดยใช้ เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,00 บาท
 
ตราสัญลักษณ์
 
 
ทุ่งนา หมายถึง ตำบลโคกสว่างเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะแก้การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นต้น
เนินโคก หมายถึง สักษณะของเนินดินสูงในพื้นที่ของตำบล
ที่มีประวัติความเป็นมาตามที่กล่าวไว้ในประวัติตำบล
พระอาทิตย์ หมายถึง ความสว่างไสวในพื้นที่ของตำบล
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนชาวตำบลโคกสว่าง
ยิ้มแยมแจ่มใส
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ตั้งอยู่เลขที่ 9
หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสระบุรี ประมาณ 8.5 กิโลเมตร ตำบลโคกสว่างมีพื้นที่ทั้งหมด 11.63 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,267 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก และองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองสระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
 
ทต.ป๊อกแป๊ก และ อบต.ดาวเรือง
อบต.หนองโน
ตำบลโคกสว่าง
ทม.สระบุรี และ อบต.ปากข้าวสาร
อบต.หนองยาว
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,516 คน แยกเป็น
  ชาย 2,590 คน คิดเป็นร้อยละ 46.95
  หญิง 2,926 คน คิดเป็นร้อยละ 53.05
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,445 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 474 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
2 บ้านหนองปรือ
3 บ้านหนองตาไทย
4 บ้านหนองหลอด
5 บ้านหัวถนน
6 บ้านสันมะพลับ
8 บ้านถนนเหล็ก
9 บ้านป๊อกแป๊ก
10 บ้านหนองตาไทย
11 บ้านเขาดิน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
094-664-5466

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10